top of page

הוסיפו את הכרטיס המתאים לסל לפי מספר בני המשפחה המשתתפים

- התשלום מעל גיל 5

- תשלום מקסימלי 170 ש"ח למשפחה גרעינית

- הכרטיס הנו עבור משפחה גרעינית בלבד.

- הכרטיס הנו עבור כל בני המשפחה המגיעים לפעילות.

bottom of page